آخرین اخبار و آموزش های ما

blog-img
برخط . مدرسه . مهارت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

تاریخ : 2 دی 1400 توسط مدیریت
blog-img
تحصیلات . کارشناس

4 زوم جدید یادگیری مجازی را تقویت می کند

تاریخ : 2 دی 1400 توسط مدیریت
blog-img
خلاق . برنامه نویس

استفاده از رسانه برای حمایت از آموزش آنلاین

تاریخ : 2 دی 1400 توسط مدیریت
blog-img
برخط . مدرسه . مهارت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

تاریخ : 2 دی 1400 توسط مدیریت
blog-img
تحصیلات . کارشناس

4 زوم جدید یادگیری مجازی را تقویت می کند

تاریخ : 2 دی 1400 توسط مدیریت
blog-img
خلاق . برنامه نویس

استفاده از رسانه برای حمایت از آموزش آنلاین

تاریخ : 2 دی 1400 توسط مدیریت
blog-img
برخط . مدرسه . مهارت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

تاریخ : 2 دی 1400 توسط مدیریت
blog-img
تحصیلات . کارشناس

4 زوم جدید یادگیری مجازی را تقویت می کند

تاریخ : 2 دی 1400 توسط مدیریت
blog-img
خلاق . برنامه نویس

استفاده از رسانه برای حمایت از آموزش آنلاین

تاریخ : 2 دی 1400 توسط مدیریت